"Горъл Джи Пи Токс"
Ключът към Вашия успех

За Нас

ЕИК/ПИК:   205616400
Фирма/Наименование   ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС
Правна форма   Еднолично дружество с ограничена отговорност
Изписване на чужд език   „GOARLE GPTox” Ltd
Седалище и адрес на управление   Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Шумен, Община: Нови пазар Населено място: с. Памукчии, п.к. 9934 бул./ул. ул. Родопи № 8
Предмет на дейност   подбор и обучение на персонал, рекламно-информационна дейност, програмни услуги, информационни услуги, рекламни услуги, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, опазване на околната среда, екология, продажба на хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги в страната и чужбина, таксиметрови услуги с леки и тежкотоварни автомобили, авторемонтна дейност, маркетингови услуги, хотелиерство, преводи, експорт, реекспорт, импорт, строителство, строително ремонтни и монтажни услуги, покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, електроинсталационни услуги, стоки за бита и всякакви други дейности и услуги незабранени от закона
Управители   ЮМЕР САИД, Държава: БЪЛГАРИЯ
Едноличен собственик на капитала   ЮМЕР САИД, Държава: БЪЛГАРИЯ